Bedrijventerreinen

Bedrijfs- en industrieterreinen

Bedrijven en gemeenten kiezen uit kosten- en efficiencyoverwegingen vaak voor het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen, in plaats van bestaande terreinen te herstructureren, deze op te knappen of her te gebruiken. Door de ruime ervaring en brede inzetbaarheid is Infra Holland B.V. in staat om bedrijventerreinen van A tot Z te realiseren. U kunt ook bij ons terecht voor het grondwerk, het aanleggen van de benodigde rioleringen, putten en goten, maar ook voor de verhardingen, eventuele laad- en losplekken, parkeervoorzieningen en de kabels en verlichting.
Indien gewenst kunnen we u, met onze kennis en ervaring, in een vroeg stadium al adviseren. Bij het ontwerp, maar ook bij de definitieve uitwerking.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door goed opgeleid en ervaren personeel. Voor de uitvoering van het werk is een grote verscheidenheid aan eigen materieel beschikbaar. Hierdoor kunnen we werkzaamheden in een keer afmaken en zelfs snel inspelen op ongeplande situaties.

Onderhoudscontracten

Ook voor (planmatig) onderhoud van bedrijventerreinen kunt u bij ons terecht. Goed en adequaat onderhoud is een vereiste indien u de kwaliteit, levensduur en veiligheid van uw investering optimaal wilt benutten. U kunt hierbij ook gebruik maken van onze onderhoudscontracten. Dit betekent dat wij in samenspraak met u de planning maken en deze vervolgens opvolgen en uitvoeren. Dit heeft voor u het voordeel dat u voor alles bij één partij terecht kunt.
Bij nieuwe (milieu)eisen en regelgeving worden, waar nodig, direct aanpassingen voorgesteld en/of gedaan. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • wijzigingen/vervangen van de buitenruimten
  • wijzigingen/vervangen van de riolering
  • wijzigingen/vervangen van de verhardingen