Heineken

Hier nog een korte beschrijving geven van project.

Brand Bier Wijlre

Het aanbrengen van een nieuw brugdek over de rivier de Geulle en het aanleggen van een G.R.E. leiding

Damen Ship repair

iverse sleuven voor kabels en onderhoud en vernieuwing van bestrating.