Over Infra Holland

Sinds de oprichting in 2001, door de huidige directeur Rene Rosmolen, is Infra Holland B.V. uit Barendrecht gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw. Alle benodigde werkzaamheden voor de aanleg van, en onderhoud aan, bedrijventerreinen, parken, wegen en schoolpleinen kunnen door ons worden uitgevoerd. Of het nu gaat om rioleringssystemen, saneringswerkzaamheden, openbaar groen, of (al dan niet vloeistofdichte) verhardingen. Infra Holland is de specialist. Ook het bouw- en woonrijp maken van woon en industriegebieden behoort tot ons productpakket.

Om dicht op de klant te kunnen opereren is bewust gekozen voor een kleinere organisatie. Het vaste team bestaat uit 10 medewerkers. Door deze schaalgrote zijn we flexibel en kunnen we snel inspelen op uw eisen en/of wensen.
Van onze medewerkers verwachten we zelfstandigheid en dat ze zelf-initiatief tonen.
Dit zorgt ervoor dat werken, met oog voor detail, direct worden afgemaakt. Ons team vakmensen is zeer allround en beschikt over ruime werkervaring. Hierdoor kunnen we ook de meeste onverwachte werkzaamheden direct mee pakken wat zorgt voor een snellere oplevering. Door deze werkwijze kunnen we met trots spreken over een uitgebreide en vaste klantenkring.

Met de toetreding van Dick Nootenboom tot de directie van Infra Holland in juni 2014 haalde het bedrijf nog eens 30 jaar kennis en ervaring extra in huis. Naast de nodige kennis op infra gebied bracht hij een ruime ervaring in de sportsector mee. Daardoor kreeg u via Infra Holland ook toegang tot een gespecialiseerde sporttak.

De overname van Nootenboom Sport in 2015 zorgde ervoor dat de sporttak binnen de onderneming verder geprofessionaliseerd werd. Deze tak houdt zich onder andere bezig met het aanleggen en onderhouden van natuurgrasvelden, kunstgrassystemen en complete buitensportaccommodaties.

Kwaliteit gewaarborgd

Bij Infra Holland B.V. vinden we kwaliteit, veiligheid en milieu belangrijk.
Daarom zijn wij in het bezit van de volgende certificaten:

ISO 9001
Infra Holland B.V. is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd sinds 2014

ISO 9001:2015 is een norm die aangeeft op welke wijze een organisatie zeker kan stellen dat zij:
• Weet wat haar klanten van haar verwachten en eisen.
• Voldoende middelen ter beschikking stelt om aan deze eisen te kunnen voldoen.
• Haar dienst of product op de afgesproken wijze levert.
• Continue controleert of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoert.

VCA **
Infra Holland B.V. is VCA** gecertificeerd sinds 2014

Met het VCA** certificaat tonen wij aan dat op een groot aantal punten wordt voldaan aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit betekent voor u als opdrachtgever geen onnodige acties ter waarborg van de veiligheid, gezondheid en milieu. Dit is allemaal al van te voren geregeld.