Infrastructuur

Infrastructuur volgens Infra Holland B.V.


De maatschappij is afhankelijk van een goede en betrouwbare infrastructuur. Onze jarenlange ervaring en het gebruik van innovatieve en moderne technieken zorgen steevast voor de beste duurzame oplossingen.

Infra Holland B.V. is uw partner en specialist voor het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijfsterreinen, grondwerken, afwatering-, infiltratie- en rioleringssystemen, elementsverhardingen, machinale bestratingen en de complete inrichting van openbare ruimtes.

Bouw- en woonrijp maken van woon- en industriegebieden

Of het nu gaat om het bouwrijp of om het woonrijp maken van uw project; Infra Holand B.V. is uw partner.
Wij zorgen voor de basis, een gedegen ondergrond, voordat de bouwwerkzaamheden beginnen.
We verbeteren of herschikken de grond, zetten geplande werkzaamheden uit, en leggen funderingen, rioleringen en bouwwegen aan.
Kortom alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voordat de eerste paal geslagen wordt.

Aan het eind- of na afronding van de bouwactiviteiten werken wij de openbare delen van het bouwterrein voor u af. Bij dit woonrijp maken kunt u denken aan het aanbrengen van voorzieningen zoals:

 • definitieve verhardingen
 • afwateringssystemen
 • straatverlichting
 • groenvoorzieningen
 • straatmeubilair

Rioolwerken

De aanleg, renovatie en het onderhoud van rioleringen is specialistisch werk. Zeker in de bewoond gebied, waar het openbreken van straten en trottoirs overlast geeft.
Infra Holland B.V. heeft een jarenlange ervaring met deze werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat omwonenden en passerend verkeer zo min mogelijk hinder ondervinden.

Verhardingen

Infra Holland B.V. is specialist in het aanleggen en onderhouden van verhardingen. Alle soorten terreinverhardingen (wel of niet vloeistofdicht) kunnen door ons worden toegepast.
Denk daarbij aan:

 • Vloeistofdichte verhardingen
 • Asfalt
 • Bestrating
 • Was- en tankplaatsinrichting
 • Parkeervoorzieningen
 • Waterpasserende bestratingen